O nás

Jsme ordinace praktického lékaře pro děti a dorost. Registrujeme pacienty od 0 do 18 let věku. Máme smlouvy se všemi zdravotními pojišťovnami působícími na území České republiky. A stále přibíráme nové pacienty.

Jsme akreditované zařízení MZdr pro vzdělávání v oboru Praktický lékař pro děti a dorost a Pediatrie. V naší ordinaci se tedy můžete setkat nejen se studenty středních zdravotních škol- budoucími sestřičkami, studenty lékařských fakult, ale také  s lékaři, kteří se připravují k atestaci v oboru Pediatrie.  

Kromě léčebné, preventivní a posudkové péče poskytujeme i nadstandardní výkony nehrazené ze zdravotního pojištění - očkování proti infekčním nemocem, tejpování a  fototerapii. Naše ordinace provádí výkony rychlé diagnostiky (z kapky krve z vpichu do prstu)  jako krevní obraz, CRP, sledování krevní srážlivosti - tzv. INR, vyšetření výtěru z krku na přítomnost streptokoka, diagnostika infekce močových cest do 24 hod, dále provádíme EKG vyšetření, spirometrii a 24hod monitorování TK.

Kdo jsme

Vedoucí lékař: MUDr. Pavla Tvrdoňová

Vzdělání: gymnázium Karviná 1984-1987, Lékařská fakulta Masarykovy univerzity Brno 1987-1993 ( obor dětské lékařství , od r. 1992 všeobecné lékařství)

Atestace: dětské lékařství 1996.

Specializovaná způsobilost: Dětské lékařství, Praktické lékařství pro děti dorost.

Specializovaný kurz: spirometrie, kineziotejping.

Licence: licence České lékařské komory vedoucího lékaře/primáře v oboru PLDD

Praxe: 1993-2005 dětské oddělení NsP Karviná-Ráj, 2001-2006 dětská alergologická ambulance při dětském odd. NsP Karviná – Ráj, Od 1/2006 praktický lékař pro děti a dorost.

Členka Odborné společnosti pediatrie  ČLS JEP, Odborné společnosti alergologie a klinické imunologie ČLS JEP, Odborné společnosti praktického dětského lékařství ČLS JEP - regionální zástupce pro Moravskoslezský a Olomoucký kraj, členka pracovní skupiny pro respirační onemocnění této společnosti. Členka Sdružení praktických lékařů pro děti a dorost -místopředsedkyně pro Moravskoslezský kraj a pověřený okresní zástupce pro okres Karviná.

Přednášková a publikační činnost:

Přednášky v rámci vzdělávacích seminářů pro praktické dětské lékaře, výuka mediků v předmětu pediatrie 4. a 5. ročník na Lékařské fakultě Ostravské univerzity, spoluautor publikace Asthma bronchiale v ordinaci PLDD  a učebnice Praktické dětské lékařství.

 

 

Zdravotní sestra: Pavlína Cieslarová

Vzdělání: Gymnázium Karviná, nástavba všeobecná sestra, způsobilost k výkonu povolání bez dozoru