Pro kolegy

REZIDENČNÍ MÍSTA 2024 OBOR PEDIATRIE

Informace pro studenty 6. ročníku

Ministerstvo zdravotnictví v těchto dnech vydalo  METODIKU PRO ŽADATELE A VÝZVU K PODÁNÍ ŽÁDOSTI O DOTACI ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU -   REZIDENČNÍ MÍSTA PRO LÉKAŘSKÉ OBORY PRO 2024 - P R O G R A M Č. 2(dotace na celé specializační vzdělávání u vybraných lékařských oborů) 

Jedním z oborů je i PEDIATRIE, kde jsou ovšem definovány podmínky dotace:

 Podmínky rozhodnutí o poskytnutí dotace na rezidenční místo podle § 21a odst. 4 písm. b) zákona č. 95/2004 Sb., o zdravotnických povoláních lékaře, zubního lékaře a farmaceuta (dále jen „zákon“)RM 2024 

Pouze pro obor pediatrie

20. Dotace je poskytována pouze na zajištění specializačního vzdělávání rezidenta, jehož vzdělávání ve vlastním specializovaném výcviku obsahuje 12měsíční odbornou praxi v oboru pediatrie u registrujícího poskytovatele ambulantních zdravotních služeb v oboru pediatrie (praktický lékař pro děti a dorost) uvedenou v části I. vzdělávacího programu, bod 2.2 c) volitelná odborná praxe, přičemž tato odborná praxe již může být rezidentem zcela nebo z části absolvována, a to i u jiných akreditovaných zařízeních než je příjemce dotace.

V případě porušení této podmínky, tzn. dojde-li ke změně vzdělávacího plánu rezidenta nebo rezident absolvuje vzdělávací program v jiné variantě, bude poskytování dotace zastaveno.

O rezidenční místa mohou žádat nemocnice i jednotlivé akreditované ordinace PLDD, ale výše uvedená podmínka musí být splněna u všech.

Absolvování tohoto rezidenčního místa  znamená, že lékař  před atestací v rámci vlastního specializačního výcviku stráví 12 měsíců v akreditované ambulanci PLDD, kde získá  znalosti a dovednosti o práci praktického dětského lékaře  v oblasti kurativy, preventivní péče, ale také posudkové péče i managementu ordinace PLDD. Současně se zavazuje po atestaci alespoň částečnou formou pracovat v primární pediatrické péči.

Pokud máte zájem o tento obor a uvažujete do budoucna pracovat v primární pediatrické péči, je to ideální možnost postgraduálního vzdělávání, možnost navázání kontaktů s ordinací PLDD pro případné převzetí této ordinace v budoucnosti a nemusí to být hned po atestaci. Nevylučuje to možnost vzdělávat se v rámci „nemocniční pediatrie“ a zvyšovat svou kvalifikaci třeba  i v některém z nástavbových oborů pediatrie a využít ji pak i v ordinaci PLDD.

Pokud si již dopředu vyhlédnete ordinaci PLDD a vyjádříte svůj zájem, podepíšete četné prohlášení, zvyšuje se možnost, že daná ordinace rezidenční místo získá.

Viz:

https://www.mzcr.cz/wp-content/uploads/2023/12/4c_PEDI_Cestne-prohlaseni-uchazece-1.pdf

 

Seznam akreditovaných pracovišť naleznete na stránkách Ministerstva zdravotnictví.

Případné dotazy ráda odpovím.

 

SPLDD 

Okresní seminář Hotel na Fryštátské   30.1.2024 od 16:30 hod - Sportovec v ordinaci PLDD

 

OSPDL ČLS JEP 

16.4.2024 -  páteřní seminář - téma: PALIACE

19.10.2024 - páteřní seminár- téma: PRVNÍ POMOC